CLB

Missie en opdracht:

Vrij CLB Limburg afdeling Pelt is verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen binnen haar volledige regio.

We willen:

 • voor elke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen.
 • leerlingen ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het uitbouwen van hun talenten.
 • alle ouders die het wensen en nodig hebben, helpen zoeken naar een gepaste ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.
 • scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Hiertoe wordt gewerkt met verschillende teams:

Onthaalteam

 • zijn de eerste contactpersonen voor leerlingen, ouders , scholen en externen
 • onthalen en verhelderen de vraag
 • geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar het begeleidingsteam of externe diensten
 • ondersteunen de school om de school interne zorg te optimaliseren

Begeleidingsteam

 • begeleiden leerlingen en hun ouders
 • brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart
 • coördineren individuele zorgtrajecten
 • zetten zich in om ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren en de veiligheid te garanderen bij verontrustende situaties

Preventief medisch team

 • is er voor alle leerlingen
 • voert medische consulten en vaccinaties uit
 • volgt leerlingen met besmettelijke ziekten op en adviseert de school
 • loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg

Collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarkt

 • meewerken aan infoavonden

Bereikbaarheid:

 • maandag: 8.30u – 12.30u
 • dinsdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 17.00u
 • woensdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 16.00u
 • donderdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 17.00u
 • vrijdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 16.00u
 • www.clbchat.be: ma-di-do: 17.00u – 21.00u en woe: 14.00u – 21.00u

Bereikbaarheid tijdens de schoolvakanties schooljaar 2019-2020

 • herfstvakantie: 28/10 t.e.m. 31/10
 • Kerstvakantie: 23/12 en 3/01
 • krokusvakantie
 • Paasvakantie: 6/04 en 7/04, 16/04 en 17/04
 • zomervakantie: tot 14/07 en vanaf 17/08

Contactpersoon

Riet Engelen

riet.engelen@vrijclblimburg.be

Tel: 011 80 59 00