Beste ouders,

Wij zijn erg blij met uw vertrouwen om samen te werken aan de opvoeding en de vorming van uw kind. Onze bedoeling is om een fijne en aangename school te zijn voor uw kind. Een plaats waar we met elkaar op stap gaan naar een beloftevolle toekomst.

We willen er wel de nadruk op leggen dat we dit samen doen. Dit veronderstelt een grote openheid ten opzichte van elkaar. Dat we elkaar oprecht en eerlijk benaderen. Dat we eerbied hebben voor elkaars mening en dat we voor onze mening opkomen maar er ons niet blind door laten leiden.

We hopen van harte dat u en uw kinderen zich thuisvoelen in onze school en dat we jullie regelmatig mogen ontmoeten tijdens de talrijke activiteiten die de school organiseert.
U bent altijd welkom bij ons… ook als er geen problemen zijn.

Het schoolteam, directie en leerkrachten, zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind, zodat uw kind een goede basisschool doormaakt.