Wie zijn we en wat doen we?

De ouderraad van onze school heeft al bergen werk verzet. Dit niet alleen door de inzet van de bestuursleden, maar ook door de medewerking van vele ouders. Nieuwe leden kunnen zich steeds aanmelden!

Om lid te worden volstaat het om in te gaan op de uitnodiging voor een vergadering van de ouderraad. Je kan ook lid worden door je naam op te geven bij één van de leden van de ouderraad.

De ouderraad neemt allerlei initiatieven die het schoolleven veraangenamen. En dan bedoelen we niet alleen het schoolfeest. Hun activiteiten variëren van een financiële tussenkomst bij aankoop van duurder speel- of lesmateriaal tot het helpen bij schilderwerken. Ook komt de ouderraad jaarlijks tussen in de kostprijs van een sinterklaasgeschenk per klas en ze verzorgt de afscheidsreceptie van de schoolverlaters.

Om dit alles financieel mogelijk te maken organiseert de ouderraad elk jaar een aantal leuke activiteiten.

Hartelijk welkom!