Schoolorganisatie

LKB VZW Lommel-West

Heeserbergen (hoofdschool)     Godfried Bomansstraat 17       011/54.03.50

Werkplaatsen (wijkschool)         Martinus van Gurplaan 41        0473/71.45.58

Directie:                                      Renke Bots                               directie@lommel-west.be

Secretariaat:                              Femke Gerards                          info@lommel-west.be

Lokaal schoolbestuur

Het lokaal schoolbestuur is mee verantwoordelijk voor de kleuterafdeling en de lagere school van Lommel-West.

 • Ludo Vander Mierde (voorzitter)
 • Kristien Fonteyn (secretaris)
 • Bart Moelans
 • Peter Maes

Scholengemeenschap: De Kabass vzw

Onze school behoort tot de schoolgemeenschap: De Kabass vzw
Contactgegevens zijn: Slinkerstraat 60, 3920 Lommel. Tel. 0484/98.69.41
mail: anja.emmers@lkb-net.be

De scholengemeenschap bestaat uit 2 schoolbesturen:
– Lommelse Katholieke Basisscholen vzw (9 vrije Katholieke scholen van de stad Lommel)
– Het stadsbestuur van de stad Lommel (GBS ’t Stekske en GBS De Schommel)

De scholen van de scholengemeenschap worden overkoepelend bestuurd door het CASS (Comité van de afgevaardigden van de schoolbesturen van de Scholengemeenschap).
Het CASS is het overlegorgaan en het beslissingsorgaan van de scholengemeenschap.

De voorzitter van de raad van bestuur voor LKB vzw is Ludo Vander Mierde.

Contactgegevens zijn: LKB vzw, Slinkerstraat 60, 3920 Lommel. Tel: 011/946008
mail: info@lkb-net.be   website: www.lkb-net.be

De directeurs van de scholen hebben een maandelijks overleg op het college van directeurs met de algemene directeurs Peter Vanderkrieken en Anja Emmers.

De negen scholen van LKB zijn:

*Basisschool Lommel-West

*Basisschool Barrier De Klimtoren

*Basisschool Den Heuvel

*Basisschool Lutlommel Balu

*Basisschool Boudewijnschool

*Basisschool Sint-Jan

*Eymardschool

*Kleuterschool De Speling

*Lagere school De Speling

De ouderraad

De ouderraad wil opbouwend meewerken aan de opvoeding van onze kinderen.

Ze organiseert vergaderingen rond thema’s en ondersteunt en organiseert activiteiten op onze school.

 • Jan Verboven (voorzitter)
 • Soraya Wynants (ondervoorzitter)
 • Femke Gerards (penningmeester)
 • Bart Moelans
 • Hakan Küçük
 • Jorren Dupont
 • Liesbeth Cox
 • Siegerd Wynants
 • Vanessa Cauwels
 • Geert Geboers
 • Xena Peeters
 • Kris Lemmens
 • Inge Hendriks
 • Jelle Diepvens
 • Kris Schurmans
 • Dieter Mertens
 • Elke Jeurissen
 • Eline Vervloesem
 • Gitte Van oerle
 • Karen Geerinkx
 • Karolien Pinxten
 • Renke Bots (directie)
 • Caroline Michiels (leerkracht)
 • Jill Theunis (leerkracht)
 • Ilse Put (leerkracht)

Lokaal onderhandelingscomité (LOC)

Het LOC is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur en het personeel.

In dit comité worden de personeelsbelangen besproken. Het LOC heeft bevoegdheid over: informatierecht over tewerkstelling, financieel beleid, infrastructuur en schoolbestuur.

Daarnaast kan zij onderhandelen over vooral personeelsgebonden zaken.

Men wordt verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

Vertegenwoordigers schoolbestuur: Peter Maes & Bart Moelans

Vertegenwoordigers leerkrachten: Daniëlle Slegers (V.A.) & Gielen Mieke (V.A.)

De schoolraad

Deze raad heeft advies-, informatierecht en overlegbevoegdheid.

Op deze manier hebben zij inspraak in het onderwijsgebeuren.                                                                 

De ouders, de leerkrachten en mensen van de lokale gemeenschap zijn de participanten van de schoolraad.

Men wordt verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

 • Sonja Theunis (voorzitter)
 • Hanne Theunis (secretaris)
 • Danny Theunis
 • Theo Vanbuel
 • Paul Hendriks
 • Nathalie Beysen