Maandthema’s: sociale vaardigheden

Uit: ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans

In onze school werken we rond sociale vaardigheden aan de hand van het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans. In het boek vind je 10 voorleesverhalen over geluk. In elk verhaal staat een vogel centraal. Elke vogel vertelt een verhaal aan de hand van de 10 pijlers van geluk. In elk verhaal stelt een vogel een probleem voor. 

De leerlingen denken actief na hoe het probleem op een constructieve en gezonde manier kan aangepakt worden. Zo zien ze in dat er heel wat verschillende karakters en situaties bestaan. Ze steken de koppen bijeen en merken dat ze samen héél wat problemen kunnen oplossen als ze dat zelf willen.

We spreiden deze 10 voorleesverhalen over 2 schooljaren.

Werking:

We starten het thema met het verhaal van één van de 10 vogels aansluitend met een klasgesprek. De kinderen ontdekken zo wie de vogel is en waar ze zelf aan zullen werken rond sociale vaardigheden. Het thema wordt zichtbaar gemaakt in de hele school en in elke klas (posters, knutselwerkjes, gedichten…).

Het thema wordt verder uitgewerkt a.d.h.v. enkele activiteiten (spel, knutselen, lied, gedicht…) en een grotere slotactiviteit waar de hele school samen aan meedoet.

Het lied ‘gelukkig zijn’ van #LikeMe moet de maandthema’s nog meer laten leven in onze school. Dit lied wordt gezongen bij de start en het slot van elk thema, maar ook tijdens schoolvieringen, het schoolfeest… zal dit lied aan bod komen.