Bouw-update

Vandaag werd de vloerplaat gestort onder het goedkeurende oog van 60 kleutertjes (en hun juffen)!