November-december: Hoe kan ik jouw vriend zijn?

We openen het maandthema met het lied ‘De vriendschapsband’ van X!nk. We zingen en dansen allemaal samen.

We koppelen de voorleesweek aan het maandthema. Leerkrachten gaan in een andere klas voorlezen over het thema ’vriendschap’. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan voorlezen bij de kleinsten.

Elk kind maakt een knutselwerkje voor een ander waar hij/zij de naam van getrokken heeft. Met z’n allen bekijken we de knutselwerkjes en geven we een compliment aan diegene voor wie het knutselwerkje is.

Deze periode gaan we extra vriendelijk zijn. We zeggen: goede morgen, smakelijk eten, dankjewel, goede avond…

Ook vieren we samen feest deze maand: de jarigen van de maand, Sinterklaasfeest, schoolviering en kerstfeest.

Elke week spelen we samen een spelletje tijdens de speeltijd. Wie wil, mag meedoen.

Op het einde van het thema laten we weer aan iedereen zien wat ons is bijgebleven en hoe we een goede vriend kunnen zijn. Elke klas zorgt voor een dansje, lied, spel, toneeltje…