Beleid

LKB VZW Lommel-West

Heeserbergen (hoofdschool)     Godfried Bomansstraat 17       011/54.03.50

Werkplaatsen (wijkschool)        Martinus van Gurplaan 41        0473/71.45.58

Directie:                                      Renke Bots                               directie@lommel-west.be

Secretariaat:                              Femke Gerards                          info@lommel-west.be

Lokaal schoolbestuur

Het lokaal schoolbestuur is mee verantwoordelijk voor de kleuterafdeling en de lagere school van Lommel-West.

 • Ludo Vander Mierde ( voorzitter)
 • Kristien Fonteyn (secretaris)
 • Bart Moelans
 • Jelle Diepvens
 • Ellen Brusselaers
 • Peter Maes

Scholengemeenschap: LKB

Lommelse Katholieke basisscholen, de 9 vrije scholen van de stad Lommel vormen sinds 1 september 2015 een scholengemeenschap. Deze scholen werken samen op het gebied van personeel, administratie, zorg, preventie, ICT. Sinds 1 januari 2017 vormen zij één overkoepelende VZW met 1 centraal schoolbestuur ( raad van bestuur). Zij dragen de verantwoordelijkheid over het reilen en het zeilen binnen deze scholen. Zij scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van onderwijs en opvoeding.

De voorzitter van de raad van bestuur is Ludo Vander Mierde.

Contactgegevens zijn: VZW LKB , Slinkerstraat 60, 3920 Lommel. Tel: 011/946008 /                    mail: info@lkb-net.be   website: www.lkb-net.be

De directeurs van de negen scholen hebben een maandelijks overleg op het college van directeurs met de algemene directeurs Peter Vanderkrieken en Anja Emmers.

De negen scholen van LKB zijn:

*Basisschool Lommel-West

*Basisschool Barrier De Klimtoren

*Basisschool Den Heuvel

*Basisschool Lutlommel Balu

*Basisschool Boudewijnschool

*Basisschool Sint-Jan

*Eymardschool

*Kleutersschool De Speling

*Lagere school De Speling

De ouderraad

De ouderraad wil opbouwend meewerken aan de opvoeding van onze kinderen.

Ze organiseert vergaderingen rond thema’s en ondersteunt en organiseert activiteiten op onze school.

 • Peter Maes ( voorzitter)
 • Wendy Hellemans
 • Suzanne Luijten
 • Danny Theunis
 • Kristien Fonteyn
 • Janina Van Lierop
 • Freya Janssen
 • Stefan Achten
 • Bart Moelans
 • Inge Bots
 • Jan Verboven
 • Nathalie Beysen
 • Tessa Dillen
 • Inge Vandenberk
 • Jelle Diepvens
 • Ellen Brusselaers
 • Hakan Küçün

Lokaal onderhandelingscomité (LOC)

Het LOC is samengesteld uit vertegenwoordigersvan het schoolbestuur en het personeel.

In dit comité worden de personeelsbelangen besproken. Het LOC heeft bevoegdheid over: informatierecht over tewerkstelling, financieel beleid, infrastructuur en schoolbestuur.

Daarnaast kan zij onderhandelenover vooral personeelsgebonden zaken.

Men wordt verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

Vertegenwoordigers schoolbestuur:  Peter Maes & Ludo Vander Mierde

Vertegenwoordigers leerkrachten:     Daniëlle Slegers (V.A.) & Gielen Mieke (V.A.)      

De schoolraad

Deze raad heeft advies-, informatierecht en overlegbevoegdheid.

Op deze manier hebben zij inspraak in het onderwijsgebeuren.                                                                 

De ouders, de leerkrachten en mensen van de lokale gemeenschap zijn de participanten van de schoolraad.

Men wordt verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

 • Sonja Theunis ( voorzitter )
 • Hanne Theunis ( secretaris)
 • Danny Theunis
 • Theo Vanbuel
 • Paul Hendriks