Maandthema’s en Warme William

Op onze school zijn wij vorig schooljaar ingestapt in het project van Warme William. Dit project willen we koppelen aan onze maandthema’s om zo nog meer te kunnen inzetten op het werken aan sociale vaardigheden. Per 2 maanden behandelen we een ander thema waar de kinderen allerlei opdrachten en activiteiten rond doen in de klas of met de hele school.

Hoe is Warme William zichtbaar op onze school?

  • * Op de speelplaats staat er een blauwe bank. Op deze bank kunnen kinderen even gaan zitten als ze zich ergens niet zo goed over voelen, om na te denken, om tot rust te komen, om een ruzie uitpraten…
  • * In elke klas staat er een briefjespot. De kinderen kunnen briefjes posten over zaken waar ze mee zitten en zich niet zo goed bij voelen. Door ze in de briefjespot te steken, schrijven ze hun zorgen van zich af. Dit gebeurt anoniem en de pot blijft gesloten.
  • * Bij de kleuters en het 1ste en 2de leerjaar is er de knuffelbeer Warme William. Als de kinderen ergens mee zitten, kunnen ze dit aan de knuffelbeer vertellen.
  • * Op de speelplaats hangen verschillende quotes die bij het thema van de maand horen. Hierop staat een boodschap rond sociale vaardigheden.
  • * Elke 1ste maandag van de maand worden de jarigen in de kijker gezet van die maand. Ook hangt hun foto op het verjaardagsbord.
  • * We starten elk thema met een openingsmoment. De kinderen krijgen op een ludieke en speelse manier te horen en te zien waarover het thema zal gaan en wat ze zullen leren.
  • * Op het einde van een thema zorgen we voor een toonmoment. Hierin laat elke klas zien wat voor hen belangrijk was van het betreffende thema. Dit doen ze a.d.h.v. een dansje, toneeltje, kreet, lied, knutselwerk…
  • * In elke klas wordt er gebouwd aan een totem om zelf een goede Warme William te worden. Per thema krijgt elke klas een steen waarop ze de dingen die uit het thema belangrijk zijn noteren.