September – oktober: Ik & jij, samen wij!

  • De kinderen maken kennis met Warme William en waarvoor hij staat.
  • Er wordt aan de kinderen uitleg gegeven over de bedoeling van de bank, de briefjespot, de knuffelbeer en de cartoons.
  • De kinderen dansen en zingen het lied ‘Lucky Luuk’ van Moev. Bij de afsluiting van het thema dansen en zingen we dit samen met de hele school op de speelplaats.
  • Er zijn weer heel wat nieuwe leerlingen op onze school. Zij mogen zichzelf voorstellen of worden voorgesteld aan alle andere kinderen.
  • Elke klas mag op de foto met Warme William.