Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien.

De nationale veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coranavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders echt zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door grootouders van 65+. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders van 65+.
Wel is er de mogelijkheid om persoonlijke creatieve oplossingen te zoeken zodat er ook op de scholen geen grote groep kinderen samengebracht wordt.
Bij het organiseren van de opvang houden we vanzelfsprekend rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, …
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24.00 uur en duurt voorlopig t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.
Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind ( zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Spreek je met je kind over het coronavirus : https://onderwijs.vlaanderen.be/…/hoe-spreek-je-met-kindere…
Meer informatie?
● Algemene info en veel gestelde vragen : www.info-coronavirus.be
● Heb je nog een vraag? el 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be
● Extra informatie voro ouders op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders